Ejendommen blev opført i 1943 og består af tre boligblokke med ialt 8 opgange med hver 3 etager - Slotsherrensvej 143-145, Nordbyvej 1-5 og Søndervigvej 111-115.

Centralvarme og varmt vand blev indlagt i midten af '60'erne og i 1997 blev varmecentralen moderniseret med automatisk varmestyring i forbindelse med at ejendommen blev tilsluttet fjernvarme fra København Energi. I årene fra 1998 til 2001 blev faldstammerne udskiftet. 

I 2006 fik vi udfærdiget en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for ejendommen. På baggrund af denne gennemførte vi i perioden 2008-2009 en række større byggearbejder:

I starten af 2008 blev samtlige ejendommens kloakker fornyet. I den forbindelse blev afløb i kældrene og de udvendige kældernedgange forsynet med højtvandslukker og udløbene til det offentlige kloaknet med rottespærrer.

I slutningen af 2008 og frem til foråret 2009 fortsatte projektet med ny tagbelægning, ekstra isolering på loftet, nye tagrender, rensning af ventilationskanaler, facaderenovering incl. nye skiffersålbænke samt nye vedligeholdelsesbesparende alu-træ vinduer med energiglas og ekstra lyddæmpning, hvor vinduene vender mod trafikeret vej.

De 48 lejligheder varierer i størrelse fra 56 m2 til 74,7 m2. Til alle lejligheder kan der disponeres over et anvist pulterrum i kælderen. Ejendommen har tre ekstra pulterrum i kælderen samt 11 garager, som kan lejes af andelshavere/lejere i ejendommen. P.t. er alt udlejet, men som andelshaver/lejer kan man blive skrevet på venteliste.

Vi har vores eget tele-/datanet, hvor man kan abonnere på fastnet telefoni og/eller bredbånd til gunstige priser. TV/radio signal leveres af YouSee således at grundpakken leveres til alle husstande, der derudover individuelt kan aftale levering af andre ydelser med YouSee. 

Opgangene er forsynet med dørtelefonanlæg.

Ejendommen har ikke fællesvaskeri, men der er tørrerum i kælderen i samtlige boligblokke samt en centralt placeret fælles tørretumbler.

Der er cykelkældre i to af blokkene. Vi har vores eget haveanlæg, med legeplads og borde og bænke til ophold etc. samt tørreplads. I et kælderrum er der indrettet et fælles arbejdsrum med værkstedsbord.