A/B Søndervighusene - Velkommen til vores hjemmeside

Alle med interesse for vores fælles ejendom kan her se en række informationer om både ejendommen og foreningen.

Som beboer har du adgang til beboersektionen og der kan du finde yderligere oplysninger, beboernyheder  m.v. Hjemmesiden er koblet til BeboerWeb så du med samme bruger-ID og kodeord som til foreningens hjemmeside kan se relevante og aktuelle data, eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, varmeregnskaber og øvrige stamdata om lejlighed m.m.

Oplysninger om bruger-ID samt kodeord vil fremgå af din boligafgiftopkrævning. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice skal du evt. tjekke oplysningerne på din betalingsoversigt.

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: http://unikweb.a-ea.dk/beboer/forside Første gang man logger sig på, skal man indtaste sine kontaktoplysninger, således at disse opdateres hos administrator. Men bemærk at disse oplysninger ikke deles med foreningens mailliste - Så du skal altså også huske at melde dig til på den.

Henter moduldata ...

Fællesarbejdsdag

Har du lyst til at yde en indsats, der kan spare foreningen for nogle udgifter, så har du chancen på en fællesarbejdsdag:

Lørdag, den 23. september 2017

Vi starter fra kl. 10 og fortsætter frem til omkring kl 16. Læs mere under beboernyheder

ARBEJDER PÅ EJENDOMMEN

Afbrydelse af varmt vand 25. august 2017 kl. 07:30 - 15:30

Årlig kontrol, rensning og desinficering af varmtvandsbeholder og elektrolyseanlæg samt eftersyn/rensning af CV-varmeveksler.

BEMÆRK: Det er vigtigt at du holder varmtvandshanerne lukke i tidsrummet overfor.

Det varme vand kan lugte svagt af klor i en kort periode efterrensningen og være svagt farvet indtil elektrolyseanlægget er i balance. Ingen af delene er på nogen måde sundhedsskadelige.

Hvis der er besøg af uvedkommende på vores fællesarealer....

Vores fællesarealer er selvfølgelig reserveret ejendommens beboere. Uvedkommendes færdsel og ophold skal derfor påtales. Det er en opgave for alle i ejendommen. På beboersiderne er der en vejledning om hvad du kan gøre: Link til siden (kræver login)

København tager hul på sortering af bioaffald

Københavns Kommune begynder nu udrulningen af nye affaldsbeholdere til bioaffald til etageejendomme i hele byen. Ifølge deres tidsplan bliver det i Vanløse fra uge 38. Dermed tager København et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig by, hvor det meste køkkenaffald kan sorteres og afleveres til genanvendelse.

Sammen med de nye affaldsbeholdere på standpladserne får du en lille, grøn køkkenkurv til den indendørs sortering. Kurven er specielt designet til bioaffald og indeholder 100 biologisk nedbrydelige poser og en sorteringsguide. 

Tjek din e-boks for yderligere information fra Kommunen. Se mere om affaldsordningerne på beboersiderne (kræver login).