A/B Søndervighusene - Velkommen til vores hjemmeside

Alle med interesse for vores fælles ejendom kan her se en række informationer om både ejendommen og foreningen.

Som beboer har du adgang til beboersektionen og der kan du finde yderligere oplysninger, beboernyheder  m.v. Hjemmesiden er koblet til BeboerWeb så du med samme bruger-ID og kodeord som til foreningens hjemmeside kan se relevante og aktuelle data, eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, varmeregnskaber og øvrige stamdata om lejlighed m.m.

Oplysninger om bruger-ID samt kodeord vil fremgå af din boligafgiftopkrævning. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice skal du evt. tjekke oplysningerne på din betalingsoversigt.

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: http://unikweb.a-ea.dk/beboer/forside Første gang man logger sig på, skal man indtaste sine kontaktoplysninger, således at disse opdateres hos administrator. Men bemærk at disse oplysninger ikke deles med foreningens mailliste - Så du skal altså også huske at melde dig til på den.

Afbrydelse af varmt vand 13. juli 2018, kl.11 - 15:30 pga. serviceeftersyn.

Det er tid til den årlige service på varmtvandsbeholderen.

Det er vigtigt at du holder varmtvandshanerne lukket i tidsrummet.

Da varmtvandsbeholderen bliver desinficeret kan det varme vand lugte svagt af klor når beholderen igen idriftsættes. Klorlugten vil forsvinde i løbet af ca. 1 time og klorkoncentrationen er ikke sundhedsfarlig.


Beboermøde vedrørende "Vedligeholdelsesprojekt 2019"

Mødet finder sted den 27. august 2018, kl 19 i Kulturstations Vanløse.

På mødet vil indholdet af projektet blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål herom. Yderligere information udsendes inden mødet.


Ferielukket hos administrationen

Advokaternes Ejendomsadministration holder feriekukket i uge 29 og 30


Boliger til salg - Interesserede købere.

På hjemmeside kan du se om der skulle være andele til salg eller se om der skulle være potentielle købere.

Hvis der er besøg af uvedkommende på vores fællesarealer....

Vores fællesarealer er selvfølgelig reserveret ejendommens beboere. Uvedkommendes færdsel og ophold skal derfor påtales. Det er en opgave for alle i ejendommen. På beboersiderne er der en vejledning om hvad du kan gøre: Link til siden (kræver login)