A/B Søndervighusene - Velkommen til vores hjemmeside

Alle med interesse for vores fælles ejendom kan her se en række informationer om både ejendommen og foreningen.

Som beboer har du adgang til beboersektionen og der kan du finde yderligere oplysninger, beboernyheder  m.v. Hjemmesiden er koblet til BeboerWeb så du med samme bruger-ID og kodeord som til foreningens hjemmeside kan se relevante og aktuelle data, eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, varmeregnskaber og øvrige stamdata om lejlighed m.m.

Oplysninger om bruger-ID samt kodeord vil fremgå af din boligafgiftopkrævning. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice skal du evt. tjekke oplysningerne på din betalingsoversigt.

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: https://aeaweb.dk/Beboer/Forside

Første gang man logger sig på, skal man indtaste sine kontaktoplysninger, således at disse opdateres hos administrator. Men bemærk at disse oplysninger ikke deles med foreningens eventuelle mailliste - Så du skal altså også huske at melde dig til på den.


Vedligeholdelsesprojekt 2019 - Extraordinær generalforsamling 5/3 2019

Du finder de seneste on-line oplysninger om Byggeprojekt 2019 her: Vedligeholdelsesplan for ejendommen (kræver login)

Videoovervågning af ejendomme

Anlægget gik i drift ved udgangen af november 2018

Hvis der er besøg af uvedkommende på vores fællesarealer....

Vores fællesarealer er selvfølgelig reserveret ejendommens beboere. Uvedkommendes færdsel og ophold skal derfor påtales. Det er en opgave for alle i ejendommen. På beboersiderne er der en vejledning om hvad du kan gøre: Link til siden (kræver login)

Kabel-TV - regulering af priser 2019

Priserne stiger på grund af ændret sammensætning af pakkerne, almindelig prisudvikling og stigende priser på tv-kanalerne samt betalingen for rettigheder (Copydan / Koda).

Det betyder at de faste udgifter til grundpakken og rettigheder på den desværre ikke kan rummes indenfor det nuværende antennebidrag, hvorfor det kommer til at stige fra kr. 195,- pr. måned til kr. 205,- pr. måned med virkning fra marts 2019. Det er dog stadig billigere end YouSee's standard pris for grundpakken.