A/B Søndervighusene - Velkommen til vores hjemmeside

Alle med interesse for vores fælles ejendom kan her se en række informationer om både ejendommen og foreningen.

Som beboer har du adgang til beboersektionen og der kan du finde yderligere oplysninger, beboernyheder  m.v. Hjemmesiden er koblet til BeboerWeb så du med samme bruger-ID og kodeord som til foreningens hjemmeside kan se relevante og aktuelle data, eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, varmeregnskaber og øvrige stamdata om lejlighed m.m.

Oplysninger om bruger-ID samt kodeord vil fremgå af din boligafgiftopkrævning. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice skal du evt. tjekke oplysningerne på din betalingsoversigt.

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: http://unikweb.a-ea.dk/beboer/forside Første gang man logger sig på, skal man indtaste sine kontaktoplysninger, således at disse opdateres hos administrator. Men bemærk at disse oplysninger ikke deles med foreningens mailliste - Så du skal altså også huske at melde dig til på den.

Henter moduldata ...

Når der er besøg af uvedkommende på vores fællesarealer....

Vores fællesarealer er selvfølgelig reserveret ejendommens beboere. Uvedkommendes færdsel og ophold skal derfor påtales. Det er en opgave for alle i ejendommen. På beboersiderne er der en vejledning om hvad du kan gøre: Link til siden (kræver login)


ARBEJDER PÅ EJENDOMMEN

Etablering af vandrender ved garager og regulering af belægninger

Arbejdet starter 3/7 2017 og forventes at vare 14 dage.

Bemærk: I denne periode vil indkørslerne være spærret og der vil ikke være adgang for køretøjer til garagerne ligesom p-pladserne ikke kan benyttes.

Omlægning af taghætter på alle blokke

Hovedstadens Bygningsentreprise starter i uge 26/27 (fra 26. juni) på omlægning af taghætte inddækningerne på alle blokke.

Da arbejderne er af afhængig af vejrliget kan der forekomme afvigelser fra tidsplanen.